KISTOR FÖR

BEGRAV­​NING & KREME­​RING

AV ­DJUR

Svensk­​tillverkad och ned­​brytbar djur­​​kista i well­​papp.

finns i sex olika 
stor­​lekar.

Lämplig för begrav­​ning, kreme­​ring och ask­​hållare till begrav­​ning.

VÅRA KISTOR

GÅR ATT BESTÄLLA

TILL DIN

VETERINÄR-

KLINIK